PHẬT GIÁO VÀ CUỘC SỐNG

NGÀY VÍA QUAN ÂM LỚN TRONG NĂM LÀ NHỮNG NGÀY NÀO?

Một năm có 3 ngày là ngày vía Quan Âm thế Âm bồ Tát. Mọi Phật tử ở khắp mọi nơi đều thành tâm hướng về Ngài vào các ngày này:

Ngày 19 tháng 2 âm lịch là ngày Quán Thế Âm Đảng Sanh.
Ngày 19 tháng 6 âm lịch là ngày Quán Thế Âm thành đạo.
Ngày 19 tháng 9 âm lịch là ngày Quán Thế Âm xuất gia.

Hoan hỷ chúc quý khách hàng sẽ tìm được tượng thờ hữu duyên.

dothocungphuochoa #phuochoaquan4 #trangtho #mamtho #banthophat #khonggiantho #tronbobanthophat #cachsapxepbanthophat #banthoongdia #tuongtho #chungcu #canho #spa #dothocungquan4 #dothocungquan7 #dothocungquan2 #Buddha #ngayviaquanam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *