Bài viết khác

Thỉnh Tượng Phật Thế nào là “Đủ Duyên” ?

Quan Âm Tòa sen sứ trắng cao cấp
☘ Thỉnh tượng Phật điều quan trọng nhất chính là "Đủ duyên". Vậy thế nào là "Đủ duyên", theo Phước Hoa đó chính là do 5 điều thuận lợi đến cùng lúc.

 1- Có một điều gì hay hoàn cảnh nào đó thôi thúc trong tâm chúng ta đã đến lúc đi thỉnh tượng Phật về thờ. 

2- Có góc thờ hay phòng thờ đủ trang nghiêm (thế nào là góc thờ hay phòng thờ trang nghiêm? Phước Hoa sẽ có trong một bài viết khác. Hoặc vui lòng gọi hoặc nhắn tin cho chúng tôi.) 

3- Gia đình mọi người đều Hoan hỷ khi thỉnh tượng Phật

 4- Chọn được một tượng Phật đẹp, trang nghiêm và hợp nhãn (nhìn vào tượng là chúng ta có cảm giác như tìm được một điều gì đó thân thương mà đã từ lâu chúng ta mới gặp lại). 

5- Tượng Phật có giá thỉnh phù hợp với khả năng hiện tại mà chúng ta có.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *