Bài viết khác

Các ngày cúng vía quan trọng trong năm

• 1/1 al vía Phật Di Lạc


• 9/1 al vía Ngọc Hoàng


• 21/2 al vía Phổ Hiền bồ tát


• 16/3 al vía Chuẩn Đề vương bồ tát


• 4/4 al vía Văn Thù Sư Lợi bồ tát


• 15/4 al vía đản sanh Phật Thích Ca

•  24/6 al vía Quan Thánh Đế Quân

• 13/7 al vía Đại Thế Chí bồ tát


• 30/7 al vía Địa Tạng Vương bồ tát


• 30/9 al vía đức Phật Dược Sư

• 18/10 al Vía Địa Mẫu


• 17/11 al vía đức Phật A Di Đà


• Mùng 10 al hàng tháng cúng Thần Tài


• Mùng 2 – 16 al hàng tháng cúng Cô Hồn

• Mùng 19 al vía Quan Âm Bồ Tát

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *